Nådår

sökes hos k. m:t af fröken Helena Sundahl, dotter till framlidne prosten Sundahl i Gothem. Ansökan har öfverlemnate till pastorsembetet i Gothem för afgifvande af församlingens utlåtande.Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9