Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min innerligt älskade make L. F. WESTERBERG som after 3 dygna svårt lidande afled i Visby tisdagen den 31 Januari kl. 6,15 f. m. i en ålder af 51 år, 6 månader, 10 dagar, djupt sörjd och saknad af mig och barn har jag härmed den sorgliga pligten slägt och vänner tillkännagifva.
Katarina Westerberg, född Blomqvist.

Sv. Ps.-b. 344: 3, 4 v.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10