Att min innerligt älskade maka Anna Vilhelmina Ekelund, född Jonsson, stilla och fridfullt afled vid Sixarfve i Hejde söndagen den 29 Januari kl. 1/2 10 f. m. i en ålder af 41 år, 11 månader och 15 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, jag härmed den sorgliga pligten tillkännagifva.
Alfred Ekelund.

Sv. Ps.-b. 344: v. 4. - 347 v. 8, 9.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10