Tillkännagifves att min ömt älskade maka Maria Charlotte Lithberg, efter ett långvarit lidande lugnt och fridfullt afsomnade vid Busarfve i Roma den 29 Jan. 1888 kl. 1/2 4 e. m., efter en lefnad af 74 år, 4 mån., 21 dag., djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn samt slägtingar och många vänner.
Johannes Lithberg.

Sv. Ps. 473.

 Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10