Att min innerligt käre make Konditorn Johan Henrik Henriksson lugnt och stilla afled i Vesterås den 29 Januari 1888, i en ålder af 31 år, 29 dagar, djupt sörjd och bittert begråten af mig, en liten dotter, slägt oeh många vänner, har jag den smärtsamma pligten tillkännagifva.
Anna Henriksson, född Ahlgren.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10