En ledig folkskoleläraretjenst

vid härvarande folkskola, hvartill ansökningstiden utgår i morgon, sökes till i dag af skollärarne D. Valdenborg, Visby, B. Selander, Lidköping, M. Lindström, Gisslarbo, Hermansson, Orluada, Östergötland och P. J. Gerdén, Arvika, Värmland.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10