Länsmanstjensten

i Hejde och Fardhems ting förestås tills vidare af e. o. landskanslisten Chr. Ekelund.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10