Att Landtbrukaren Lars Larsson, född den 25 Maj 1829, afled den 1 Februari 1888 vid Sigters i Hafdem, sörjd och saknad af mig, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sigters i Hafdhem.
Henrietta Larsson.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11