Sitt förord

till erhållande af fängelsedirektöretjensten härstädes har länestyrelsen tilldelat nuvarande tillförordnade direktören Herman Petterson.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11