I Åbergska gården

vid Hästgatan kommer offentlig auktion att hållas dagen den 11 Februari från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljas, handlanden Emil Gerles konkursmassa tillhöriga, 8 st. särdeles goda, starka vagns- eller arbetshästar, 2 par dragoxar samt i mindre utrop ett parti sill af god beskaffenhet; kunnande inropare som äro vederhäftige oeh kände för punktlighet i betalningsväg, få begagna sig af betalningsanstånd till den 11 April detta år.
Visby den 3 Februari 1888.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12