På torfströ,

det ifrågasatta desunficieringsmedlet, kan man nu få se prof och skaffa sig tillgång hos handl. Nyberg i Klintehamn och Dagerman i Visby.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12