Till Amerika.

Med den gamla välkända Allan-Liniens Nya Kongl. Postångare befordras passagerare bäst och billigast till alla platser i Förenta Staterna och Canada, två till tre gånger hvarje vecka; vidare underrättelse lemnas af Sveriges Generalagent i Göteborg.
A. J. Fredér.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13