Att vår älskade Fader Axel Virgin stilla afled å Forsa i Stenkumla den 12 Febrari 1888 kl. 1,35 e. m. i en ålder af 59 år, 1 mån. och 19 dag, särjd och saknad af oss, slägtingar och vänner tillkännagifves endast på detta sätt.
Den afldnes barn.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14