Utmätningsauktion.

Tisdagen den 27 nästkommande Mars kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Oskar Pettersson tillhörige 1/12 mant. Rangvalda i Stånga socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är obebygd, består i ett skifte af åtta tunnland sexton kappland åker af bördig beskaffehet och har blifvit saluvärderad till 1,600 kronor.
Visby i Landskansliet 11 Februari 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14