Gotlands jernvägs trafikinkomster

för sistlidna Januari månad, jämförda med intägterna samma månad under de åtta nästföregående åren visa:

  Passagerare: Gods m, m.: Summa:
1888 2,042 2,672 4,714
1887 2,060 879 2,937
1886 1,811 1,221 3,032
1885 1,986 1,216 3,202
1884 2,115 1,153 3,268
1883 2,053 921 2,974
1882 2,068 1,066 3,134
1881 1,723 1,077 2,800
1880 1,663 839 2,502


Som af ofvanstående tabell synes är Januari-inkomsten för i år den största som hittills förekommit i denna månad, hufvudsakligen beroende på ökad godstrafik. Jämförelsen mellan denna månad och föregående års Januari visar med afseende på godstrafiken en högst betydande skilnad.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14