Komminister Nystedt

i Guldrupe har till domkapitlet ingått med begäran om lönebidrag ur presterskapets löneregleringsfond.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14