Åldersdispens

har skolrådet i Visby begärt för 2 af de till den nyinrättade folkskoleläraretjensten sökande, nämligen P. J. Gerdén och T. A. E. Hermansson, hvilka ännu ej uppnått 21 år.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14