Artisten Verners altartafla

har nu af dem som tecknat bidrag till den samma (utom två) öfverlemnats till domkyrkan utan något som helst vilkor att den skall användas som altartafla.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14