Egendomsköp.

Grosshandlaren J. A. Bachérs sterbhusdelägare hafva till Slite varfsbolag försålt hus och tomter nris 9 och 10 i S:t Hansrotens 2 qvarter för 18,000 kronor.Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15