Till vikarierande lärarinna

i folkskolan i Viklau har antagits enda sökanden Jenny Kullin.Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15