Den ansökan om nådår

i Gothems pastorat, som fröken Helena Sundahl gjort hos k. m:t, har af domkapitlet afstyrkts.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16