Från Melinska söndagsskolan

i Barlingbo har läraren L. M. Levedahl hos domkapitlet sökt och erhållit afsked från och med 1 nästa Juli, men har fått tillstånd att under är 1888 erhålla hela afkastningen af Melinska skolåkern, med vilkor att den i häfdadt skick öfverlemnas till efterträdaren.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16