Postkontoret i Klinte

förestås under postmästarens tjenstledighet från 24 Februari till 5 Mars af fröken Vilhelmina Lovisa Ekman vid härvarande postkontor.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16