Genom tryck fel

i Länskungörelserna kommo vi att uppgifva inskrifningsdagen för Lärbro kompani område (Lärbro, Helvi, Othem, Boge, Hangvar och Hall socknar) oriktigt. Inskrifningen försiggår tisdagen 20 Mars kl. 9 f. m.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16