Vid den arrendeauktion,

som i Grötlingbo hölls å Grötlingbo prestgård med Fide annexhemman afgafs högsta köpeanbudet, 300 kronor, af hemmansägaren Hans Jakobsson, Lingvide i Hafdhem.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17