Stenkumla kommun

har af k. m:t berättigats att för skolhusbygnad upptaga ett lån på 6,800 kr med 15 års amorteringstid.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17