En skridskobana

har Idrottsföreningen nu, trots det alla myndigheter visat sig omedgörliga, tack vare den högsta myndigheten, som ej varit mjugg på kylan, blifvit i tillfalls att anordna i yttre hamnen. Arbetet med densammas iordningställande har pågått ett par dagar. Gränserna halva utstakats dela med ståltråd inåt och dela med granruskor utåt. I morgon lär banan komma att öppnas för allmänheten mot billig afgift.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17