Till fjerde profpredikant

kallade Gothems pastorat vid frågodag i går tjenstgörande v. pastorn i församlingarne G. H. Tilén, med 124 röster. Samtlige röstägande inom pastoratet utgöra 197. Frågodagsförrättare var kyrkoherden Odin.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17