Lifräddningsföretaget vid Skärsände.

Med anledning af den raskhet och uthållighet, som personalen vid Skärsände lifräddningsstation i Gotlands lotsfördelning ådagalagt vid räddningen den 22-24 December 1887 af besättningen å engelska ångaren York City, har lots. styrelsen tilldelat samma personal en penningebelöning, till beloppet motsvarande aflöningen för ett räddningsföretag.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18