346 goodtemplare

funnos vid 1887 års slut inom Gotlands län.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18