I Gotlands länsfängelse

har nuder Februari månad följande antal fångar förvarats:
Vid månadens början gvarvarande 6, under månaden tillkomna 7, derunder afgångna 5. Vid månadens slut qvarvarabde 8.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18