Den nya ministären.
D. G. Bildt, Statsminister.
A. Ehrensvärd, Utrikesminister.
F. von Essen, Finansminister.
C. G. Von Otter, Sjöminster.
H. Palmstierna, Krigsminister.
J. E. von Krusenstierna, Civilminister.
G. Wenneberg, Kyrkominister.
P. A. Bergström, Justitieminister.
J. H. Lovén, Konsultativt statsråd.
G. Lönegren, Konsultativt statsråd.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19