Offentlig auktion.

Lördagen den 10 Mars 1888 kl. 10 f.m. försäljes ä offentlig auktion för handlanden Emil Gerles konkursbos räkning i handlanden J. P. Åbergs hus vid Hästgatan här i staden, åtskilliga bättre och sämre slädar, åkdon, arbetsvagnar, selar m. m., som ej kan så noga specificeras.
Ett större parti
god norsk Sill
försäljes vid samma tillfälle, Betalninge för inropen skall erläggas
kontant.
Visby den 29 Februari 1888.
Auktionskammaren.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19