Visbykretsens läraremöte

i lördags måste inställas på grund deraf att för få, lärare infunnit sig och särskildt derför att hvarken ordf. eller de båda lektions gifvarne kommit, naturligtvis på grund af det svåra vädret. För att dock de få som infunnit sig ej skulle få återvända med alldeles oförrättadt ärende höll skollärare Ljungberg, på derom gjord anhållan, en timmes lektion öfver metersystemet.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19