Husköp.

Sterbhusdelägarne efter fröken Lovisa Marin har sålt sin egendom nr 14 Strandrotens 4 qvarter till stadsbokhållare Axel Pettersson för 2 750 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19