Tillkännagifves att min älskade hustru Johanna Christina, född Bandelin, efter långvarigt lidande lugnt afsomnade den 3:dje Mars 1888, i en ålder af 39 år, 10 mån., 25 dagar, sörjd och saknad af mig, en minderårig dotter samt slägtingar och vänner.
Smedegårda i Björke.
Lars Nordström.

Sv. Ps.-b. nr 487 vv 5, 6; 482:6.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20