Till profdagar

för kyrkoherdebeställningen i Ahlskogs pastorat har domkapitlet utsatt: för komminister O. Olofsson söndagen 1 April, för v. pastor A. Ahlander söndagen 8 April och för v. pastor N. A. Youngberg söndagen 15 April. Valförrättare blir kontraktsprosten Broander med kyrkoherde J. Svensson som suppleant.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20