Till revisor

för läroverkets bygnadsfond har utsetts adjunkten J. Kahl.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20