Fullmakt

har af domkapitlet utfärdats för v. pastor G. Hedgren att vara kommister i Dalhem.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20