Rättegångs- och Polissaker.

Allmänt efterlyses pigan Vendla Larsson som 29 Februari olofligen arvikit ur antagen årstjenst hos f. d. kommissionslandtmätaren L. Fegraeus vid Kuse i Vesterhejde.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20