Handelsregistret.

År 1888 den 14 Mars intogs i handelsregistret för Visby stad anmälan af Carl Magnus Degerman att fortfarande idka handelsrörelse under firma Carl Degerman.
MAGISTRATEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22