Till ordförande

i Fleringe sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse har utsetts landtbrukaren Tycko Lindgren, Ahr.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22