Att Gud efter sitt allvisa råd hädankallat min älskade make husbonden Johan Jacob Daniel Wiman, som stilla och fridfullt afled å Sutarfve i Kräklingbo 16 Mars 1888, efter en lefnad af 30 år, 5 mån. och 14 dagar; sörjd och saknad af mig, slägt och vänner, varder härmed på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Olivia Wiman.

Sv. ps.-b. 473 v. 1.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23