Auktion.

På begäran af Gotlands Enskilda Bank kommer genom offentlig auktion å stadens auktionskammare, att tisdagen den 20 Mars kl. 12 på dagen, försäljas följande hos nämde Bank hypotiserade värdehandlingar, näml.
24 aktier i Ångfartygabolaget Gotland med kuponger från och med 1888;
20 aktier i Visby Badhusaktiebolag. med kuponger från och med 1888 och En inteckning å 2000 kronor i 1/32 mantal Stenbuse i Sanda, hvarå ränta antecknats vara betald senast den 31 December 1882.
Betalningen erlägges kontant.
Visby den 10 Mars 1888.
Auktionskammaren.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23