Handeleregister.

Jemlikt 4 § i lagen angående handeleregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare m. fl. denna dag intagits anmälan af
Karl Fredrik Smitterberg att han ämnar fortfarande idka handelsrörelse vid Fårösund i Bunge socken under firma Karl Fr. Smitterberg;
Johan Nilsson att han ämnar fortfarande utölva handel i Stånga socken under firma J. Nilsson.
Visby i Landskansliet 16 Mars 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23