Gotländska landthamnarne

ha under sistlidet år haft följande inkomster:

  Inkomster af in-    
och utskeppade
varor.
Inkomster af
fartyg samt för
vinterlag etc.
Kappelshamn 473:33 898:08
Fårösund 513:93 317:88
Kylley 13:49 115:50
Slite 1,955:31 1,159:84
Katthammarsvik 44:53 49:27
Ljugarn 315:89 440:83
Ronehamn 2,875:38 430:07
Burgsvik 1,073:44 351:83
Klintehamn 2,166:49 937:18
Vestergarn 198:73 208:57
Kr. 8,720:52 4,701:83


Totalinkomsten, som för år 1886 belöpte sig till 14,258:53, har sålunda i fjor blifvit endast 13,422:35.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23