Till konsistoriiombud

vid laga skifte i Väte har domkapitlet utsett kyrkoherde R. Uddin i Sanda.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24