Doktor H. Borgs ansökan

om befrielse från profs afläggande för den lediga lektorabefattningen vid härvarande läroverk har af domkapitlet bifallits.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24