Metodist-episkopalförsamlingarne

i Othem och Hangvars socknar hafva till föreståndare erhållit hr J. Roth efter hr K. O. P. Lindström.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24