Att vår ömt älskade son Gustaf Niklas Oskar Stenström efter några dagars svårt lidande afled vid Stenstuge i Bunge den 22 Mars kl. 6 e. m. i en ålder af 25 år, 11 mån., 4 dag.; djupt sörjd och saknad af oss 3:ne syskon, slägtingar och många deltagande vänner.
Maria och Lorentz Stenström.

Sv. Ps. 489 v. 3.Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25